ESCOPHARM

վեբ կայքեր

Անուն: Esco Pharm
Ամսաթիվ: 2017
Նախագիծ: վեբ կայք

«Esco Pharm» ընկերությունը իր կայուն դիրքն ունի դեղորայք արտադրող հայաստանյան ընկերությունների շուկայում: Ընկերության համար վեբ-կայք ստեղծելիս հիմնական շեշտը դրվել է արտադրանքը սպառողներին ներկայացնելու վրա: Կայքը եռալեզու է, որի շնորհիվ այն հասանելի է ավելի լայն լսարանի համար:
Նմանատիպ աշխատանքներ

AQUA STANDART

վեբ կայքեր

ՍԵՎԱՆԻ ՀԱՑ

վեբ կայքեր

Fast Group

վեբ կայքեր

Ժեստ

լոգո դիզայն և բրենդինգ

Տեսնել Բոլոր Աշխատանքները