RAVESA

լոգո դիզայն և բրենդինգ

Անուն: Ravesa
Ամսաթիվ: 2017
Նախագիծ: լոգո դիզայն

Ռավեսա ընկերությունը զբաղվում է անվադողերի վաճառքով և վերանորոգմամբ: Ընկերության համար իրականացվել է բրենդինգ և ստեղծվել է լոգո: Լոգոյի մեջ օգտագործել ենք անվադող, որը ցույց է տալիս «հետքը», որը ընկերությունը թողել է անվադողերի շուկայում: Ընկերությունը վաճառում է բացառապես հուսալի և որակյալ անվադողեր:
Նմանատիպ աշխատանքներ

Գորիս

լոգո դիզայն և բրենդինգ

ԼՃԵՐ

լոգո դիզայն և բրենդինգ

BRANDCONTROL

լոգո դիզայն և բրենդինգ

SMOK

լոգո դիզայն և բրենդինգ

Տեսնել Բոլոր Աշխատանքները