STEP & PEST վերլուծություն

PEST վերլուծությունը երկարաժամկետ բիզնես պլանավորման մարքեթինգային գործիք է, որը թույլ է տալիս հաշվի առնել շրջակա միջավայրի գործոնների ազդեցությունը: Նման ազդեցության հետևանքների կանխատեսումն օգնում է տեղեկացված որոշումներ կայացնել և նվազագույնի հասցնել ռիսկերը: Տեխնիկան օգտագործվում է նոր արտադրանքի թողարկման ժամանակ պոտենցիալ շուկան ուսումնասիրելու, հիմնական միտումները գնահատելու, ինչպես նաև ռիսկերն ու հնարավորությունները բացահայտելու համար: Բրենդոնի այսօրվա բլոգում կներկայացնենք վերլուծության այս տեսակը։

Հապավումը ձևավորվում է չորս անգլերեն բառերով.
P - Politics (քաղաքականություն),
E - Economics (տնտեսագիտություն),
S - Socio-culture (հասարակա-մշակութային),
T - Technology (տեխնոլոգիա):

Վերլուծության հեղինակը Հարվարդի համալսարանի պրոֆեսոր Ֆրենսիս Ագիլարն է։ Դեռ 1967 թվականին նա ստեղծեց մակրո միջավայրի սկանավորման գործիք և այն անվանեց ETPS: Հետագայում, արտասանությունը պարզեցնելու համար, անունը փոխվեց PEST-ի։ Երբեմն մեթոդը կոչվում է STEP-վերլուծություն - գործիքի էությունը չի փոխվում գործոնների տեղերը փոխելուց: Որոշ դեպքերում մեթոդաբանությունը համալրվում է այլ գործոններով, որոնք կարևոր են որոշակի ձեռնարկության համար: Օրինակ, PESTEL վերլուծությունը PEST վերլուծություն է, որը ընդլայնված է էկոլոգիական և իրավական գործոններով: Արդյունաբերության վերլուծության գործոնը ավելացնելով՝ ստացվում է PESTELI վերլուծություն: 
PEST վերլուծությունը մարքեթինգային վերլուծության ամենաբարձր մակարդակն է, որը ներառում է շուկայի ընդհանուր գործոնների և միտումների ուսումնասիրություն: PEST վերլուծությունը օգտագործվում է ամենակարևոր ռազմավարական որոշումներ կայացնելու համար, որոնցից կախված է ընկերության հաջողությունը` նոր ապրանքների թողարկում, ազգային և տարածաշրջանային գրասենյակների բացում, ռազմավարության փոփոխություն:

Ինչ գործոններ են գնահատվում

Քաղաքական գործոններ
Քաղաքական միջավայրը էական ազդեցություն ունի բիզնես միջավայրի վիճակի վրա։ Մեկ նոր օրենքը կարող է լրացուցիչ հնարավորություններ տալ կամ սահմանափակել աշխատանքի հեռանկարները: Հետևաբար, PEST վերլուծության մեջ ուսումնասիրում են.

 • գլոբալ քաղաքական իրավիճակը (երկրների միջև համագործակցություն և առճակատում, պատժամիջոցներ, օգուտներ),
 • այն պետության արտաքին քաղաքականությունը, որի իրավասության տակ է գտնվում ընկերությունը,
 • ներքին պետական ​​և հարկային քաղաքականություն,
 • որոշակի արդյունաբերության վրա պետության ազդեցության աստիճանը,
 • օրենսդրական դյուրացման, սուբսիդավորման կամ աջակցության առկայություն,
 • միջպետական ​​պայմանագրերի նրբությունները։

Տնտեսական գործոններ
Տնտեսության գնահատումը հատկապես կարևոր է ընկերության ֆինանսական առողջությունը կանխատեսելու համար: Վերլուծության հիմնական ոլորտները ներառում են.

 • գնաճի մակարդակ,
 • ՀՆԱ-ի դինամիկա,
 • հիմնական փոխարժեքը և փոխարժեքի փոփոխությունները,
 • բնակչության եկամուտների դինամիկան և գործազրկությունը,
 • հարակից շուկաների դինամիկան, մրցակցության ներկա մակարդակը,
 • որոշակի ոլորտում հարկային խրախուսման հնարավորությունները:

Սոցիալ-մշակութային գործոններ
Այս կատեգորիան գնահատվում է հետևյալ ասպեկտներով․

 • բնակչության կենսամակարդակը, սովորույթները, ընդհանուր ավանդույթները,
 • ժողովրդագրական չափանիշներ (ծնելիության և մահացության մակարդակ, բնակչության միջին տարիք),
 • կրթական մակարդակ, 
 • աշխատավարձի ակնկալիքներ,
 • աշխատունակություն,
 • բնակչության սոցիալական կարիքներ։

Տեխնոլոգիական գործոններ
Տեխնոլոգիական գործոնների ազդեցությունը ազդում է գործունեության բոլոր ոլորտների վրա: Ազդեցության ուժգնությունը կախված է կոնկրետ ոլորտից, սակայն, PEST վերլուծությունը անպայման կուսումնասիրի.

 • նորարարական տեխնոլոգիաների առկայություն,
 • արտոնագրային իրավունքի վիճակը,
 • որոշակի արդյունաբերության վրա տարբեր տեխնոլոգիաների ազդեցության ուժը,
 • Մրցակիցների R&D ծախսերը.

Ինչու՞ անել PEST վերլուծություն
Այս տեխնիկան ձեռնարկության ռազմավարության երկարաժամկետ պլանավորման գործիք է: Կանխատեսվող ժամկետը 3-10 տարի է՝ տարեկան ճշգրտումով։ PEST վերլուծությունը ներառում է էական արտաքին գործոնների բացահայտում, դրանց վերլուծություն, ազդեցության գնահատում և ռազմավարության մշակում, որը լավագույնս համապատասխանում է արտաքին միջավայրի ազդեցության վերաբերյալ արված կանխատեսումներին:

PEST վերլուծությունը անփոխարինելի է, քանի որ բացահայտում է հնարավորությունները և սպառնալիքները, ցույց է տալիս բիզնես միջավայրի միտումները,կանխում է նախագծերը, որոնց ձախողման մեծ հավանականություն կա՝ անկախ ընկերության գործողություններից, ձևավորում է շրջակա միջավայրի օբյեկտիվ պատկերացում անծանոթ շուկաներ կամ նոր ոլորտներ մտնելիս: 

Դե ինչ, շարունակեք հետևել Բրենդոնի բլոգին հետաքրքիր նորությունների ծանոթանալու համար, ինչպես նաև ընթերցեք Մուլտիբրենդային ռազմավարություն․ ի՞նչ է սա բլոգը։