ԱՅՑԵՔԱՐՏ-ԿԱՅՔ

Այցեքարտ-կայքը կառուցվածքով պարզ կայք է, որը հաճախորդին հիմնական տեղեկատվություն է տալիս ընկերության կամ մասնավոր անձի գործունեության և ծառայությունների վերաբերյալ: Իր պարզության և մատչելիության շնորհիվ այն կայքերի ամենատարածված տեսակներից մեկն է:

Ավելի հաճախ է առաջանում համացանցում ներկայացուցչություններ ունենալու անհրաժեշտություն: Սկսնակ գործարարների համար լավագույն տարբերակը այցեքարտ-կայքն է:

Կայքում կարելի է տեղադրել ընկերության, ծառայությունների, գների վերաբերյալ հիմնական տեղեկությունները: Կայքի այս տեսակը հարմար է սկսնակ ձեռնարկատերերին, ոչ մեծ ընկերությունների սեփականատերերին, մասնավոր անձանց: Կարևոր տեղեկությունները, ծառայությունների ցանկը, պորտֆոլիոն կարելի է տեղադրել մի քանի էջերում: Սխալ է այն կարծիքը, որ այցեքարտ-կայքերը միշտ ունեն սահմանափակ էջեր: Հաճախ էջերի քանակը չի գերազանցում քսանը, սակայն անհրաժեշտության դեպքում կարելի է և ավելացնել:

Այցեքարտ-կայքի մշակման հիմնական փուլերն են`

  •  ենթատիրույթի (դոմենի) գրանցում
  • ​ դիզայնի ստեղծում և հաստատում
  • ​ բովադակության ավելացում

Արդյունավետության համար ավելի լավ կլինի անմիջական ներկայացուցչություններ ստեղծել սոցիալական ցանցերում և սկսել առաջընթացը: