ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՅՔ

Կորպորատիվ կայքն ինտերնետային պորտալ է, որն անհրաժեշտ է միջին և խոշոր բիզնեսի օպտիմացման համար: 

Այն լուրջ քայլ է, որը քիչ ընկերություններ կարող են իրենց թույլ տալ: Այն այցեքարտ-կայքից տարբերվում է մեծ գործառնությամբ, ներքին հաղորդակցության կազմակերպման հնարավորությամբ և այլն: Կորպորատիվ կայքի գործառնական հնարավորություններն են`

 • ​ անսահմանափակ քանակությամբ ապրանքների տեղադրում
 •  գնացուցակի տեղադրման և խմբագրման հնարավորություն
 • ​ ընկերության գործունեության վերաբերյալ բոլոր տեղեկությունները
 • ​ աշխատակիցների միջև ներքին հաղորդակցություն
 • ​ տվյալների բազաները և հաճախորդների հետ հարաբերությունների կառավարման համակարգը (CRM)
 •  աշխատակցի անձնական աշխատասենյակը, հանձարարությունների նշանակման հնարավորությունը և դրանց իրականացման վերահսկողությունը
 • ​ ընկերության ներքին նորությունների, հրամանների, հանձնարարականների տեղադրման հնարավորությունը

Յուրաքանչյուր կայքի մշակում իրենից ներկայացնում է ինքնատիպ ստեղծագործական գործընթաց: Սակայն գոյություն ունեն որոշակի փուլեր, որոնք անհրաժեշտ են գրագետ կորպորատիվ կայքի մշակման համար: Դրանք են`

 1.  նպատակների ձևավորում, թիրախային լսարանի վերլուծություն, մրցակցային վերուծություն, պատվիրատուի առավելության գնահատում, բյուջեի ձևավորում
 2. ​ աշխատանքային պլանի կազմում, դիզայներական լուծումների հաստատում
 3. ​ կառուցվածքի ստեղծում
 4. ​ դիզայն
 5. ​ էջատում
 6. ​ ծրագրավորում
 7. ​ կառավարման համակարգի ինտեգրում
 8. ​ բովանդակության ստեղծում
 9.  թեսթավորում

Կորպորատիվ կայքի ստեղծումը երկար գործընթաց է, որը մեծ ներդրումներ է պահանջում: Չի կարելի կորպորատիվ կայքը վաճառքի մեծացման հզոր գործիք անվանել, սակայն իմիջն ու տպավորությունը, որ առաջանում են կորպորատիվ կայքի միջոցով, կօգնեն ստեղծել ամուր վստահություն և ձեռք բերել հավատարիմ հաճախորդներ: